UAV / Drönartjänster

UAV/Drönartjänster

 • Vindkraft - torn & blad inspektion, ortofoto
 • Kraftledning - inspektion & termografering
 • Solcellskraft - inspektion & termografering
 • Infrastruktur - bro & väg / vattentorn / radio-telemast - inspektion, ortofoto, volymberäkning
 • Bygg/Fastighet - ortofoto, volymberäkning, termografering, inspektion fasad & tak
 • Oil & Gas - inspektion & termografering av skorstenar (fackeltopp), rörkonstruktioner, lejdare, läcksökning
 • Skog - skogsinventering, barkborrekontroll
 • Gruv & Schakt - Ortofoto, volymberäkning

Varför använda SurveyBureau

 • Vi har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra kommersiella flygningar vilket ställer krav på kompetens, rutiner och utrustning
 • Vi har flygförsäkring hos InterHannover
 • Kompetens inom UAV-teknik samt lag & rätt för användning av UAV
 • Erfarna UAV-operatörer med ca 800 timmar loggad flygtid
 • UAV-operatör med kompetens som byggnadsingenjör & certifierad termograför
 • Erfarenhet från arbete inom kontrollorgan och därigenom olika NDT metoder och arbete i EX-miljö
 • Använder oss av olika UAV-system för bästa resultat