ROV / Undervattensrobot

ROV / Undervattensrobot

Olika typer av undervattensinspektioner
  • Cistern / tank / kylanläggning
  • Fartyg - ballasttankar / skrov / roder & propeller
  • Bergrum / tunnlar/kaj
  • Polis & Räddningstjänst - eftersök