Inspektioner & Kontroller

Kontroll och verifieringstjänster

Vi hjälper er med olika typer av oberoende kontroller och verifieringar att de krav som ställs på produkt eller tjänst är uppfyllda.

Några exempel är:

Leverantörsbedömningar
Vi granskar er leverantör på utvald process utefter en standard eller anpassad checklista.

Tillverkningsinspektion
Vi inspekterar ex. slutprodukt, tillverkningsprocess eller innan skeppning för att verifiera enligt referens, standard eller checklista.

Återförsäljare audit
Vi besöker era återförsäljare för att kontrollera att de lever upp till krav, policies eller att enheter finns kvar i lager.