Hur vi
kan hjälpa er

Våra områden

UAV

UAV/Drönartjänster

Vindkraft - torn & blad inspektion, ortofoto.
Kraftledning - inspektion & termografering.
Solcellskraft - inspektion & termografering.
Infrastruktur - bro & väg / vattentorn / radio-telemast - inspektion, ortofoto, volymberäkning.
Bygg / Fastighet - ortofoto, volymberäkning, termografering, inspektion fasad & tak.
Oil & Gas - inspektion & termografering av skorstenar (fackeltopp), rörkonstruktioner, lejdare, läcksökning.
Skog - skogsinventering, barkborrekontroll.
Gruv & Schakt - Ortofoto, volymberäkning.

Varför använda SurveyBureau
Vi har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra kommersiella flygningar vilket ställer krav på kompetens, rutiner och utrustning
Vi har flygförsäkring hos InterHannover
Kompetens inom UAV-teknik samt lag & rätt för användning av UAV
Erfarna UAV-operatörer med ca 800timmar loggad flygtid
UAV-operatör med kompetens som byggnadsingenjör & certifierad termograför
Erfarenhet från arbete inom kontrollorgan och därigenom olika NDT metoder och arbete i EX-miljö Använder oss av olika UAV-system för bästa resultat

ROV

ROV/Undervattensrobot

Olika typer av undervattensinspektioner

Cistern / tank / kylanläggning
Fartyg - ballasttankar / skrov / roder & propeller
Bergrum / tunnlar / kaj
Polis & Räddningstjänst - eftersök

kontroll

Kontroll och verifieringstjänster

Vi hjälper er med olika typer av oberoende kontroller och verifieringar att de krav som ställs på produkt eller tjänst är uppfyllda.

Några exempel är:

Leverantörsbedömningar
Vi granskar er leverantör på utvald process utefter en standard eller anpassad checklista.

Tillverkningsinspektion
Vi inspekterar ex. slutprodukt, tillverkningsprocess eller innan skeppning för att verifiera enligt referens, standard eller checklista.

Återförsäljare audit
Vi besöker era återförsäljare för att kontrollera att de lever upp till krav, policies eller att enheter finns kvar i lager.